Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

Anti-pestprogramma

Op de JFK pakken wij pestgedrag aan middels de vijfsporenaanpak.

 

Het idee achter deze aanpak is dat pesten niet op te lossen is door 'de dader eens streng toe te spreken' of pesten af te doen als ' het kind roept het ook wel over zichzelf af '. 

Pesten is ook aan te pakken door verschillende sporen te volgen:

 

1. Het slachtoffer wordt serieus genomen.

 

2. De pester wordt gezien als een leerling die net zo goed hulp en ondersteuning nodig heeft.

 

3. De groep is de partij die de meeste invloed heeft op pesten op het moment dat het plaatsvindt.

 

4. De leerkracht speelt hierin een belangrijke rol. De leerkracht is namelijk degene die met de pester en het slachtoffer in gesprek gaat en blijft. Daarbij begeleidt de leerkracht de groep om de zwijgende middengroep op te laten staan tegen pesten.

 

5. Ook gaat de leerkracht gesprekken aan met de ouders van de pester en het slachtoffer.

 

In het pestprotocol staan de 5 sporen beschreven, waarbij puntsgewijs wordt aangegeven wat de handelingen zijn die de leerkracht verricht om pesten te stoppen.