Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

Vrijwillige ouderbijdrage

Op de John F. Kennedy montessorischool wordt per kind een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage komt geheel ten goede aan de leerlingen van onze school, uw kinderen! Met instemming van de MR is het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 vastgesteld op €107,50 per kind.

 

Besteding ouderbijdrage 2023-2024

 

Dankzij de ouderbijdrage kunnen wij extra activiteiten blijven aanbieden waardoor de JFK de bijzondere en aantrekkelijke school blijft die het vandaag de dag is.

Komend schooljaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage ingezet voor de volgende activiteiten:

 

  • Sportdag
  • Kinderboekenweek
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstviering
  • Lente/ Pasen
  • Kennedyfeest
  • Bouwsprong
  • Schoolreisje
  • Sparen voor bovenbouwkamp

Voor de kosten van het schoolreisje en het bovenbouwkamp (1x per 3 jaar) ontvangt u geen extra betaalverzoeken, deze kosten zitten in de ouderbijdrage.

 

Ook dit jaar rekenen we op uw steun, al is de ouderbijdrage vrijwillig. De activiteiten en extra’s beschouwen de leerlingen als de hoogtepunten van het schooljaar. Zonder uw bijdrage zijn deze niet mogelijk.

 

Jaarlijks worden in overleg met de directie de doelen vastgesteld voor de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en verantwoording afgelegd. De ouderbijdrage is besproken in het overleg tussen directie en de medezeggenschapsraad. In de wet op de medezeggenschap is geregeld dat de oudergeleding van de MR instemming verleent aan de wijze van inning, de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Dat heeft de MR ook gedaan.

 

Voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u een betaalverzoek via Social Schools. U kunt ervoor kiezen in één keer te betalen in of in termijnen.

Indien het betalen van de vrijwillige bijdrage een financieel probleem oplevert, kan via een vertrouwelijk gesprek met directie van de school een aangepaste regeling getroffen worden.

 

ANBI

Onze school heeft de Anbi status, dit betekent dat een gift (de vrijwillige ouderbijdrage) aan onze school aftrekbaar is van de inkomstenbelasting, U gaat hierbij een overeenkomst met de school aan voor een periode van minimaal 5 jaar.