Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

De rol van de leerkracht

Maria Montessori heeft heel duidelijk naar voren gebracht dat kinderen alleen door eigen activiteit kunnen leren.
Toch is de rol van de leerkracht zeer belangrijk. Maria Montessori zegt hierover: ”de leerkracht moet hun belangstelling opwekken, hen aanmoedigen en de leerstof op grootse wijze aanbieden. Hij of zij moet een persoonlijkheid zijn, gevoelig en vol belangstelling voor haar leerlingen”. De taak van de leerkracht is er op gericht dat het kind activiteiten ontplooit. De leerkracht geeft lesjes en observeert hoe de activiteiten verlopen. Daarnaast stimuleren ze de kinderen. Om kinderen goed te begeleiden, elk in hun eigen bezigheden, moet de leerkracht niet te nadrukkelijk aanwezig zijn en vol vertrouwen in het kind. De leerkracht luistert, kijkt en volgt het kind met respect.