Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

Bestuur en medezeggenschap

Schoolbestuur

De JFK hoort tot het schoolbestuur Lucas Onderwijs. Dit betekent dat de stichting onze school niet alleen in praktische zin ondersteunt, maar ook met ons de kwaliteit van het onderwijs, gebouw en scholing van personeel bewaakt.

 

Lucas Onderwijs is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur. Momenteel vallen veertig scholen voor basisonderwijs, zes scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en vier scholengroepen voor voortgezet onderwijs met in totaal 26 vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Op de website van het schoolbestuur ziet u een lijst met alle andere Lucasscholen en informatie over de wijze van bestuur.

 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, de hoogte en besteding van de ouderbijdrage en de organisatie van de school.

 

Ouderraad

Een groep ouders organiseert, in samenwerking met het team, veel activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden. De leden van de ouderraad zullen regelmatig een beroep op u doen wanneer er hulp nodig is voor evenementen.