Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

Nieuws

Onze nieuwsbrief heet "de Hoogte". U kunt deze bekijken op de pagina "Nieuwsbrief".

Ons tijdelijke adres

16 april 2024 - De komende 14 maanden is ons adres Diamanthorst 10, 2592 GH in Den Haag. Wij zitten, in afwachting van nieuwbouw, tijdelijk in het gebouw waar voorheen de Vuurvlinder zat.

 

Ons oude gebouw aan het Gradaland 5 wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw Montessori Kindcentrum. In het Kindcentrum werken wij samen met Dak (montessori kinderopvang) en hebben wij plaats voor kinderen van 0 - 12 jaar.

 

Op vrijdag 7 juni a.s. organiseren wij een informatieochtend. U bent van harte welkom om kennis te komen maken met Montessori onderwijs. Na een korte presentatie door Anneke Peters, nemen de leerlingen uit de bovenbouw u graag mee voor een rondleiding door de school. Hierna is er gelegenheid om vragen te stellen of uw kind aan te melden.

 

Wij beginnen om 9.00 uur en de ochtend duurt tot ongeveer 10.30 uur.

 

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via onze website of via een whats appje naar 06-43571966

 

Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten!

 

 

 

 

Nieuwbouw JFK

13 maart 2024 - Woensdag 27 maart a.s. is de laatste schooldag voor de kinderen van de JFK. Op 28 en 29 maart verhuizen wij tijdelijk naar Diamanthorst 10. 

 

In de week van 2 april wordt gestart met de voorbereidingen voor de sloop én de bouw van ons nieuwe Montessori kindcentrum. Volgens de planning betrekken wij ons nieuwe gebouw in de zomer van 2025.

 

Wij houden u via onze social media kanalen en de website op de hoogte van alle ontwikkelingen.

 

In deze brief informeert u Blanksma Bouw u over de komende werkzaamheden.

Informatieochtend nieuwe leerlingen

08 januari 2024 - Vrijdag 7 juni a.s. organiseren wij een informatiebijeenkomst voor belangstellende ouders. Is uw kind 3 jaar oud dan bent u van harte welkom.

 

Wij beginnen om 9.00 uur. 

 

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via de website of via een whats-app berichtje naar telefoonnummer 06-43571966. 

 

Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Passend Onderwijs Pluim

Passend Onderwijs Pluim

21 maart 2023 - Vandaag op Wereld Downsyndroomdag werden wij verrast met de Passend Onderwijs Pluim.

 

Ouders van Ise hebben de Pluim aan ons uitgereikt als blijk van dank en waardering voor de manier waarop Ise volledig is opgenomen in de groep en zo ontzettend gegroeid is in haar ontwikkeling. Ise heeft het Syndroom van Down.

 

Wij zijn enorm trots op deze officiële erkenning! 


Lees meer ›

Inloopavond maandag 13 februari a.s.

06 februari 2023 - Graag willen wij ons definitieve ontwerp aan u laten zien.

Daarom organiseren wij aanstaande maandag 13 februari samen met de architect van T&W, Lucasonderwijs, DAK Kindcentra en de Gemeente Den Haag een informatie avond

 

Tijdens deze inloopavond kunt u het ontwerp van ons nieuwe schoolgebouw zien en krijgt u meer informatie over de start van de nieuwbouw. 

 

U bent van harte welkom tussen 19.30 uur - 21.00 uur. De koffie en thee staan voor u klaar.

 

 

Cabaretier Sjaak Bral even terug op de JFK

Cabaretier Sjaak Bral even terug op de JFK

27 januari 2023 - De Nationale Voorleesdagen zijn feestelijk van start gegaan. Sjaak Bral, oud-leerling van de school, kwam voorlezen aan onze middenbouwleerlingen. Naast cabaretier is hij columnist, schrijver, gek op lezen en de Haagse taal.

 

De kinderen vonden het geweldig en hebben genoten van het verhaal van de Gruffalau in het Haags. Na afloop wilde iedereen natuurlijk graag een handtekening dus heeft hij nog een bezoekje gebracht aan de klassen om handtekeningen uit te delen.

 

Het rondje JFK was voor Sjaak een feest der herkenning.

 

Activiteitenoverzicht schooljaar 2022-2023

09 november 2022 - In het activiteitenoverzicht hebben wij alle actviteiten, vakantie's en studiedagen voor u op een rijtje gezet. 

Zo ziet u in één oogopslag op welke dagen uw kind vrij is of wanneer er een actvitieit plaatsvindt. 

 

Bij eventuele wijzigingen, informeren wij u altijd z.s.m. via Social Schools.

Digitaal aanmelden 2022-2023

11 oktober 2022 - Uw kind gaat volgend jaar naar de middelbare school. Op de informatieavond heeft u gehoord dat u samen met uw kind een voorkeurslijst kunt maken met de (6) middelbare scholen waar uw kind heen zou willen gaan.

Deze voorkeurslijst zit bij het aanmeldformulier, dat u dan inlevert op de school van uw eerste keuze.

 

Wist u dat u uw kind ook digitaal kunt aanmelden? In deze folder wordt uitgelegd hoe het digitaal aanmelden in zijn werk gaat.

 

Dana, de schoolhond

Dana, de schoolhond

07 september 2022 - Op onze school gaan wij werken met een schoolhond. Dana, een Golden Retriever pup, komt vanaf volgende week een aantal dagen op school kennismaken met alle geuren en geluiden in de school.

 

Het zorgen voor de natuur en dieren neemt een belangrijke plaats in binnen het Montessori onderwijs. Zo verzorgen alle kinderen een eigen plantje. Met elkaar wordt er voor de schoolkippen gezorgd en maken kinderen werkjes uit de botanische kast. Maria Montessori vond het belangrijk dat kinderen de natuur observeren, onderhouden en verzorgen. Zo leert het kind dat het onderdeel is van een groter geheel. De natuur en dieren in het bijzonder boeien kinderen en hebben een natuurlijke aantrekkingskracht op hen.
Lees meer ›

Aanmelden nieuwe kleuters

26 augustus 2022 - Op 19 december a.s. start de aanmeldperiode voor 3 jarigen geboren tussen 1-10-2019 en 31-12-2019. U kunt het aanmeldformulier van de gemeente tot en met 16 januari 2023 bij ons inleveren. Dit kan via een e-mail of per post, maar u kunt het ook bij ons aan de deur afgeven of in de brievenbus doen.

 

Aanmeldperioden schooljaar 2022-2023:

 

20 maart t/m 31 maart (voor kinderen geboren tussen 1-1-2020 en 31-3-2020)

11 september t/m 30 september (voor kinderen geboren tussen 1-4-2020 en 30-9-2020)

 

Voor meer informatie over het aanmelden van uw kind, kijkt u op scholenwijzer.denhaag.nl

 

 

Telefonisch beperkt bereikbaar

26 augustus 2022 - De school is op schooldagen beperkt telefonisch bereikbaar op 070-3853390 en op 06-43571966. Via e-mail zijn wij heel goed bereikbaar, stuurt u ons gerust een bericht via info@kennedy.lucasonderwijs.nl 

 

Wij verzoeken ouders van onze school zoveel mogelijk via Social Schools de leerkracht, directie of administratie te contacten. Via de optie gesprekken kunt u hen een persoonlijk bericht sturen. Via de absenten module meldt u uw kind ziek. 

 

Verdrietig bericht

01 april 2022 - Beste ouder(s),

 

Afgelopen woensdag ontvingen wij het verdrietige bericht dat de moeder van een van onze leerlingen is overleden. Zij was was al geruime tijd ziek. Wij leven intens mee met deze leerling en zijn familie. Wij hopen dat zij dit grote verlies op termijn een plekje kunnen geven. Voor nu wensen wij hun kracht toe bij het nemen van afscheid.
Lees meer ›

Informatieochtend 20 mei a.s.

25 februari 2022 - Vrijdag 20 mei a.s. organiseren wij een informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders.

 

Wij zijn blij dat wij u eindelijk weer op school kunnen ontvangen! 

 

 

 
Lees meer ›

Procedure adviestraject PO - VO

12 januari 2022 - Vanaf de start van de schoolloopbaan van uw kind krijgt u inzicht in de onderwijsvorderingen van uw kind.


Lees meer ›

Belangrijke data m.b.t 1ste aanmeldperiode 2021-2022

21 december 2021 - 'Hoe kan ik mijn kind, dat geboren is tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2018, aanmelden bij de basisschool van mijn eerste keuze, nu de scholen eerder dicht zijn en geen ouders kunnen ontvangen?'

 

 

 
Lees meer ›

Sinterklaas en Kerstmis 2021

20 december 2021 - Afgelopen weken hebben wij op school Sinterklaas en Kerst gevierd. 

 

Vanaf de intocht in Nederland hebben de kinderen uitgekeken naar woensdag 1 december, de dag dat Sinterklaas de JFK bezocht heeft.

Wij waren natuurlijk heel blij en verrast dat Sinterklaas een gaatje in zijn agenda had voor ons.
Lees meer ›

Samenvattingen ouder- en leerling enquête

01 november 2021 - 

In juni jl. hebben (vele) ouders, kinderen uit de bovenbouw en leerkrachten de tevredenheidspeiling ingevuld. 

 

Inmiddels zijn de resultaten hiervan uitgewerkt en kunt u het mooie schoolrapport met een waarderingscijfer van een 8,1 hier inzien.

 

Nieuwbouw JFK

16 september 2021 - Beste ouders en bewoners,

 

Op de locatie Gradaland 5 te Den Haag wordt door Lucas Onderwijs en de Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente Den Haag vervangende nieuwbouw ontwikkeld voor de  John F Kennedyschool.

In de nieuwbouw wordt een montessori kindcentrum gevormd door de JF Kennedyschool en de kinderopvang van Dak kindercentra.
Lees meer ›

Aanmelden nieuwe- en instroom leerlingen

17 juni 2021 -  

Nieuwe leerlingen, 4 jaar

 

Aaanstaande maandag 21 juni start de aanmeldperiode voor kinderen die geboren zijn tussen 1 april 2018 en 30 juni 2018. Deze periode duurt tot en met 2 juli.

In deze periode kunt u het aanmeldformulier van de Gemeente Den Haag bij ons inleveren of via e-mail aan ons mailen naar info@kennedy.lucasonderwijs.nl

 

Voor meer informatie over aanmelden op de basisschool kunt u kijken op de website scholenwijzer.denhaag.nl

 

Instroom leerlingen

 

Op dit moment hebben wij alleen plaats voor de jongste kleuters in groep 1. In de overige groepen (groep 2 t/m groep 8) is het maximum aantal leerlingen bereikt, wij hebben in deze groepen geen plaats meer voor nieuwe leerlingen.

 

Heeft u belangstelling voor onze school of komt u naar Den Haag verhuizen, neemt u dan contact op met Annemarie Marzolla, 070-3853390 of via info@kennedy.lucasonderwijs.nl

 

 

Informatie over gebruik van persoonsgegevens

30 maart 2021 - Op school leggen wij de toetsresulaten van onze leerlingen vast in het leerlingvolgsysteem. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld het bestuur en de Inspectie van het Onderwijs.
Lees meer ›
1 2