Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

Leefgemeenschap

De school is een leefgemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Iedereen heeft een taak in het geheel en heeft de verantwoordelijkheid om zijn of haar deel zo goed mogelijk uit te voeren. In het samenwerken met anderen is het belangrijk te beseffen dat onze mogelijkheden daarin niet gelijk zijn. Samenleven met anderen heeft ook zijn beperkingen. Maria Montessori spreekt in dit geval over “vrijheid in gebondenheid”.


Bij het samenwerken is het belangrijk gelijkwaardigheid en wederzijds respect na te streven, tussen kinderen onder elkaar, volwassenen onder elkaar en tussen volwassenen, leerkrachten en kinderen.