Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

Schoolgids

In de schoolgids vindt u beknopte informatie over onze school. Het is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen die reeds onze school bezoeken en voor belangstellenden.

 

Omwille van de leesbaarheid staat in deze schoolgids 'ouders' waar 'ouders en verzorgers' bedoeld wordt. Naast deze schoolgids kunt u onze website raadplegen www.kennedymontessori.nl 

Daarnaast worden ouders geïnformeerd via Social Schools. Zo proberen wij u zo goed mogelijk te informeren.

 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met de medezeggenschapsraad. Wij danken hen voor hun bijdrage.

 

Wij wensen u veel leesplezier!

 

Namens het team, Anneke Peters