Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

Hoofdluisbeleid John F. Kennedy montessorischool

Beleid ter voorkoming en bestrijding van hoofdluis

Hoe en wanneer controleren:

  • Na ieder vakantie worden alle leerlingen door vrijwilligers van de luizencontrolegroep gecontroleerd.
  • Controle gebeurd door het nakijken van de hoofdhuid achter de oren, onder de pony, onder de nekharen en op achterhoofd.  Let wel: er wordt  door de vrijwilligers niet gekamd ivm hoeveelheid werk. Het kammen is een taak van ouders zelf!
  • Indien er luizen/neten worden aangetroffen worden de ouders telefonisch op de hoogte gebracht en van advies voorzien. Wij verzoeken u het kind luis- en netenvrij te maken door behandeling met geregistreerde middelen. U dient ook vanaf dat moment uw kind(eren) gedurende 2 weken elke dag te kammen met de luizenkam.
  • Alle kinderen van de betreffende groep waarin  hoofdluis is geconstateerd, ontvangen een brief mee naar huis met het verzoek aan de ouders hun kinderen nog eens extra te controleren. Ondanks het feit dat de luiscontrolegroep secuur kijkt, kan er namelijk toch wel eens wat over het hoofd worden gezien. Indien u bij deze thuiscontrole hoofdluis en/of neten aantreft, dient u onmiddellijk met de behandeling te beginnen.
  • Ouders worden verzocht de luizenzakken van hun kind mee naar huis te nemen en te wassen.
  • Leerlingen die behandeld zijn, worden gecontroleerd zodra zij weer op school zijn.
  • Hercontrole van de hele groep vindt precies 2 weken later plaats.