Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, de hoogte en besteding van de ouderbijdrage en de organisatie van de school. In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders (gekozen door de ouders) en drie leerkrachten (gekozen door de leerkrachten). De vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden op de website geplaatst.

 

De oudergeleding bestaat uit:

  • Alex Ashu
  • Ebru Belketin
  • Minesh Günbeyi

De personeelsgeleding bestaat uit:

  • Annemarie Marzolla
  • Ellen Snuverink
  • Esther van Alphen (secretaris)

U kunt de MR bereiken via: mr@kennedy.lucasonderwijs.nl 

 

Notulen

De notulen zijn openbaar voor ouders van de school. Wilt u een kopie van de notulen ontvangen, stuurt u dan even een verzoek hiervoor naar bovenstaand e-mailadres.