Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

Nieuws

19 maart 2021

Aanmelden nieuwe leerlingen

Maandag 22 maart a.s. start de tweede aanmeldperiode. In deze periode kunnen kinderen aangemeld worden die zijn geboren tussen 1 januari 2018 en 31 maart 2018.

 

U kunt het aanmeldformulier, wat u ontvangen heeft van de gemeente, bij ons inleveren van maandag 22 maart tot en met dinsdag 6 april.


In verband met de huidige corona maatregelen kunnen wij u helaas (nog) niet in onze school ontvangen. Wij vragen u daarom het formulier aan de deur af te geven, per post aan ons te sturen of te mailen naar Annemarie Marzolla  amarzolla@kennedy.lucasonderwijs.nl

 

Indien wij meer aanmeldingen ontvangen dan wij kunnen plaatsen, vindt er op 13 april een loting plaats. 

Op donderdag 22 april ontvangt u vervolgens een plaatsingsaanbod. U heeft 4 weken de tijd om dit aanbod te accepteren. 

 

Heeft u vragen over de aanmeldprocedure op de JFK neemt u dan contact op met Annemarie.