Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

‘Leer mij het zelf te doen'

De kern van haar methode wordt meestal samengevat in de uitspraak: ‘Leer mij het zelf doen’.

 

De John F. Kennedy montessorischool is een moderne montessorischool. Wij combineren het gedachtegoed van Maria Montessori met de huidige ontwikkelingen op onderwijsgebied. Zo vullen wij het werken met de Montessorimaterialen aan met meer lesgebonden methode. Vanaf het schooljaar 2017-2018 maken leerlingen van groep 4 tot en 8 daarnaast ook gebruik van een individuele tablet. Hier werken zij in de leeromgeving van Snappet.

 

Door deze combinatie van materialen en methodieken leert een kind bij ons leren. Wij prikkelen de leergierigheid en stimuleren het creatief denken, samenwerken en kennis delen. Wij zoeken het talent in ieder kind door het aanbieden van een groot scala aan activiteiten naast de basisstof.

 

Bij ons leert een kind zelf initiatief te nemen, planmatig te werken en ontwikkelt het zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Het kind is betrokken bij het eigen leerproces en leert daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

 

Op onze school worden kinderen voorbereid op het werledburgerschap, ze leren verbindingen te leggen tussen zichzelf en anderen, dichtbij en ver weg. Wederzijds respect en vertrouwen in elkaar, leren omgaan met verschillen tussen mensen en hen accepteren voor wie ze zijn en zorg voor de natuur.

 

Wij streven naar kinderen die sociaal vaardig en weerbaar zijn, klaar voor de wereld van morgen.

 

Deze zienswijze weerspiegelt ook onze relatie met ouders: ons uitgangspunt is : in een open communicatie samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. Onze ambitie is om ieder kind tot zijn recht te laten komen en de mogelijkheden te geven zich optimaal te ontwikkelen.