Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

Pesten? Nee!

Wij vinden het erg belangrijk dat alle leerlingen met plezier naar school gaan. De kinderen moeten zich veilig voelen. Daarvoor hanteren we gedragsregels en een pestprotocol.

Onder pestgedrag verstaan we verbaal of fysiek gedrag dat onaanvaardbaar is. In ons pestbeleid leggen we op duidelijke wijze uit hoe we omgaan met pesten, en wat wij eraan doen.