Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

CORONA NIEUWS

15 maart 2020

Sluiting scholen i.v.m. coronavirus

Beste ouder/verzorger,

Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met 6 april 2020.
Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.


Wat betekent dit voor u?

We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Ook voor de kinderen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast.

Graag geven we u duidelijkheid wat de consequenties zijn van dit kabinetsbesluit voor u als ouder:

  • leerlingen en kinderen komen niet naar school/kinderdagverblijf;
  • alle kinderen blijven thuis, tenzij ouders of verzorgers werkzaam zijn in vitale beroepen en zij geen andere opvangmogelijkheid hebben. In principe worden zij opgevangen waar zij normaal ook worden opgevangen;
  • de eerste dagen zullen de scholen, zoveel als mogelijk, gebruiken om afstandsonderwijs in te richten, zodat kinderen thuis schoolwerk kunnen doen in de periode dat de scholen gesloten zijn;
  • uiteraard zijn er grote zorgen voor de leerlingen die examens moeten doen. We volgen nauwkeurig de landelijke ontwikkelingen en zullen u in de loop van de komende week informeren als er wijzigingen of aanpassingen zijn. Examenleerlingen zullen m.a.w. tot nadere informatie niet op school komen. Er zal in de komende dagen vervolginformatie komen over de vraag hoe om te gaan met het examenprogramma. Zodra er meer duidelijk is, laten we het u weten.

 

Afstandsonderwijs

Op schoolniveau wordt bepaald hoe het afstandsonderwijs precies wordt ingevuld.

We gaan ons best doen om het afstandsonderwijs zo goed en zo snel mogelijk vorm te geven. U krijgt via uw schoolleiding nadere informatie hoe het afstandsonderwijs precies wordt ingevuld. Deze informatie wordt verspreid via de u bekende kanalen van de school.

 

Opvang van leerlingen

De maatschappelijk vitale sectoren zijn breder dan alleen zorg- en hulpdiensten. Ook bijvoorbeeld energie, waterbedrijven en voedselvoorziening horen hierbij. Op de website: link vitale beroepsgroepen vindt u bij Overzicht cruciale beroepsgroepen tijdens COVID-19 uitbraak. Heeft u een beroep in de vitale sector, meldt dit bij Anneke Peters.

Natuurlijk blijven kinderen, ouders en personeel thuis bij milde klachten, ook als zij tot de vitale sector behoren.

 

Actuele informatie op schoolwebsite

Via de website van de school, https://www.kennedymontessori.nl/ , houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de gaten.

Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met Anneke Peters via info@kennedy.lucasonderwijs.nl  of 070 385 3390. Bij dringende vragen is het telefoonnummer 06-2150 8233 op alle dagen beschikbaar.

 

Tot slot

We weten niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. Wellicht zullen we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor onze leerlingen voor ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit.

We doen een beroep op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs.

 

Met vriendelijke groet namens het team van de John F. Kennedy Montessori school,

Anneke Peters