Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

CORONA NIEUWS

07 september 2022

Dana, de schoolhond

Op onze school gaan wij werken met een schoolhond. Dana, een Golden Retriever pup, komt vanaf volgende week een aantal dagen op school kennismaken met alle geuren en geluiden in de school.

 

Het zorgen voor de natuur en dieren neemt een belangrijke plaats in binnen het Montessori onderwijs. Zo verzorgen alle kinderen een eigen plantje. Met elkaar wordt er voor de schoolkippen gezorgd en maken kinderen werkjes uit de botanische kast. Maria Montessori vond het belangrijk dat kinderen de natuur observeren, onderhouden en verzorgen. Zo leert het kind dat het onderdeel is van een groter geheel. De natuur en dieren in het bijzonder boeien kinderen en hebben een natuurlijke aantrekkingskracht op hen.


Dana, de schoolhond
Recent onderzoek toont aan dat de inzet van therapiehonden een grote meerwaarde heeft voor kinderen op school. Een therapiehond motiveert, biedt rust en geeft plezier. Op de Kennedy wordt de schoolhond ingezet voor ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied en lezen. Hiermee zijn wij in Den Haag één van de 9 scholen waar een schoolhond werkzaam is.

 

De schoolhond is een aanvulling op bestaande ondersteuningsmogelijkheden. Kinderen werken nooit alleen met de hond. De hond doet haar werk altijd onder leiding van een teamlid dat bij de behandeling aanwezig is. De hond wordt ingezet als lees- en aaihond. De aaihond brengt rust wanneer het kind angstig, verdrietig of emotioneel is. Door samen met een begeleider te wandelen, te spelen met de hond of de hond te aaien, lukt het het kind beter om frustraties en/of verdriet onder woorden te brengen. De andere taak van de hond is kinderen te begeleiden bij het lezen.

 

Ongeveer 30 leerlingen hebben jaarlijks extra hulp nodig bij het leren lezen. Op school hebben wij meerdere methoden die wij inzetten om kinderen met leesproblemen te ondersteunen. Voor deze groep leerlingen is de inzet van de leeshond een waardevolle toevoeging.  De inzet van de hond tijdens begeleidingsmomenten wordt in overleg met u en het kind gedaan. Voor zowel het kind als de hond moet het samen werken en lezen een positieve ervaring zijn.

 

De hond is er voor ieders plezier, waarbij met groot respect rekening gehouden wordt met angsten van kinderen en volwassenen. De hond zal daar niet bij in de buurt komen, zonder voorafgaand overleg over de situatie. De hond wordt altijd onder begeleiding ingezet en zal niet vrij door de school en omgeving kunnen bewegen. Natuurlijk wordt het dierwelzijn van de hond ook bewaakt. Er wordt genoeg rust gegeven tussen sessies waarbij de hond ingezet wordt. De hond heeft een eigen verblijf, waarbij deze tot rust en verwerking kan komen. Tussendoor zijn er ook momenten van ontspanning d.m.v. wandelingen en spelmomenten.

 

Voordat de hond als therapiehond aan het werk kan op onze school, moet de pup de opleiding tot therapiehond volbrengen. Wij verwachten dat de schoolhond in het schooljaar 2023-2024 als therapiehond ingezet kan worden op onze school. Tot die tijd zal de pup enkele dagen per week op school aanwezig te zijn zodat de hond kan wennen aan de omgeving met al haar geluiden, geuren en gebruiken. In de komende periode verzorgt Anneke Peters samen met de pup in ieder klas een les over schoolhonden.