CORONA NIEUWS

18 maart 2020

Aanmeldperiode nieuwe leerlingen 15 juni t/m 3 juli 2020

Omdat de scholen vanwege het coronavirus in elk geval tot 6 april a.s. gesloten zijn, zal de tweede aanmeldperiode niet doorgaan.

Het gaat om kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2017. Zij vallen onder de 2e aanmeldperiode.


Aanmeldperiode nieuwe leerlingen 15 juni t/m 3 juli 2020
Kinderen die vallen onder de 2e aanmeldperiode kunnen aangemeld worden in de 3e aanmeldperiode van 15 juni t/m 3 juli 2020.

Deze periode is met één week uitgebreid om alle aanmeldingen van de 2e en 3e periode te kunnen verwerken.

Het aantal beschikbare plekken van de tweede aanmeldperiode wordt opgeteld bij de derde aanmeldperiode. Het samenvoegen van de aanmeldperioden heeft daarmee geen nadelig gevolg voor de kansen op plaatsing.

U ontvangt op donderdag 16 juli a.s. een brief met het antwoord op de aanmelding.

Heeft u nog vragen over de aanmeldprocedure, stuurt u dan een e-mail aan  ouders@aanmeldenpo.nl of neemt u contact op met Annemarie Marzolla via info@kennedy.lucasonderwijs.nl