Aanmelden nieuwe leerlingen

Heeft u belangstelling om uw kind aan te melden voor onze school? Geeft u zich dan op voor een van de informatiebijeenkomsten. Een keer per maand wordt er een informatiebijeenkomst gehouden waar ouders geïnformeerd worden over de gang van zaken op de John F Kennedyschool en het montessori onderwijs. Wij gaan ervan uit dat ouders die hun kind in willen schrijven, bewust voor een Montessorischool kiezen.

Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden.

 

 

Informatieochtenden

De JFK organiseert het hele jaar door informatieochtenden waarop geïnteresseerde ouders kennis kunnen maken met onze school. Anneke Peters, onze directeur, geeft op deze ochtenden uitleg en informatie.

De ochtend bestaat uit:

  • Algemene informatie over de school
  • Kennismaking met de werkwijze op de JFK
  • Vragenronde
  • Rondleiding door de school door leerlingen van groep 8

U krijgt deze ochtend een informatiepakket mee met daarin ook een belangstellingsformulier.  De ochtend duurt van 9.00 uur – 11.00 uur. 

Onderstaande geplande informatieochtend worden i.v.m de coronacrisis tot nader order uitgesteld! Wij vragen u middels onderstaand formulier contact met ons op te nemen om uw kind bij ons aan te melden.

20 mei 2020

21 mei 2020

27 mei 2020

24 juni 2020

27 juni 2020

11 september 2020

 

 

 

Aanmelden broertjes/zusjes

Wilt u er alstublieft aan denken om voor broertjes en zusjes van uw kind(eren) tijdig een belangstellingsformulier in te vullen. Ook voor het aanmelden van broertjes en zusjes, geboren ná 1 oktober 2015 geldt de nieuwe aanmeldprocedure. Zij komen wel in aanmerking voor de voorrangsregel. 

U kunt een belangstellingsformulier verkrijgen bij Azra of de administratie.

Wendagen

Voor nieuwe leerlingen zijn er wendagen vooraf of rond de vierde verjaardag. In overleg met de leerkracht bekijken we samen hoe de eerste weken gaan.

Overstap van andere basisschool?

Als uw kind van een andere school komt maken wij een graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Hierin wordt met u besproken op welke manier de procedure loopt. Wij zullen eerst moeten kijken of wij nog plek hebben in het leerjaar waar uw kind komt te zitten. Wij nemen contact op met de school waar uw kind tot dan toe zit en vragen naar de onderwijsbehoefte en de leerresultaten. Daarna volgt een wenperiode die maximaal 2 weken kan duren. U kunt zich onderaan deze pagina aanmelden voor een kennismakingsgesprek.

Aanmelden

Wilt u een keer kennismaken? U bent van harte welkom! Stuurt u uw gegevens toe en wij nemen contact met u op. Graag uw naam, de naam van uw kind, adres, geboortedatum en telefoonnummer.  U kunt zich ook telefonisch aanmelden via 070-3853390.

Doorgaans reageren wij binnen enkele dagen. Wij maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek of we bespreken uw deelname aan een informatieochtend.

Informatieochtenden

  • Toelichtende vraag of opmerking