Op 5 juli heeft de John F. Kennedy Montessori school voor het eerst een Gouden Ster in ontvangst mogen nemen voor de overblijf op de JFK. Sinds vorig jaar is er het een en ander veranderd aan hoe de Tussen Schoolse Opvang (TSO) op de JFK gedaan wordt. Wij noemen de TSO “Overblijf”.

Dagelijks zijn gemiddeld veertien vrijwilligers hard aan het werk om de overblijftijd een plezierige en veilige tijd voor de kinderen te laten zijn. Dit doen zij op professionele wijze. Naast de vrijwilligers zijn er sinds dit schooljaar 2 gymmeesters die dagelijks een sport- en spelactiviteit begeleiden.

Onze vrijwilligers hebben in het afgelopen schooljaar allemaal de TSO cursus met goed gevolg afgerond. Ook is het ontruimen tijdens de overblijf geoefend met goed gevolg. Om een gouden ster van TSO Voorbeeldschool te kunnen ontvangen, wordt er ook tweemaal geobserveerd tijdens de overblijf. De aanbevelingen zijn met het overblijfteam besproken en uit de laatste observatie bleek dat wij de hoogste erkenning voor het overblijven vandaag in ontvangst mogen nemen.

Op het schoolplein werd de erkenning overhandigd door Ed van Veen van TSO Voorbeeldschool. De overblijfouders en gymmeesters werden in het zonnetje gezet en ontvingen een bosje bloemen. De leerlingen kregen allemaal een gezonden traktatie: een appel met daarop een ster en de tekst “Overblijf J.F. Kennedy”.

Om de twee jaar vinden er observaties plaats en beoordeelt TSO Voorbeeldschool opnieuw.

Wij gaan er natuurlijk voor om onze gouden ster te behouden!