Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Op de JFK doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met gegevens van u en uw kind(eren) wordt omgegaan.

Door de invoering van deze nieuwe wet moeten wij nóg terughoudender zijn met foto’s maken van onze leerlingen tijdens activiteiten en of uitstapjes. Wij delen alleen foto’s met u via Klasbord, niet via onze nieuwsbrief en/of website. Wij vragen u om ook terughoudend te zijn met het delen van foto’s.