Vanaf maandagochtend heeft de JFK de lente gevierd. Het lentefeest is sportief feestelijk geopend met liedjes en dansjes door alle kinderen op het schoolplein. Er is
door de hele school een voorjaarsschoonmaak gehouden, in alle groepen is hard gewerkt.

In het handvaardigheidslokaal kon geknuffeld worden met konijnen, cavia’s en ratten en in het lokaal van DAK hebben alle kinderen het blote-voetenpad gelopen.

Woensdagochtend hebben wij het lentefeest afgesloten met het jaarlijkse traditionele paasontbijt, natuurlijk in pyjama. Er waren lekkere broodjes, eitjes, taartjes en er was
fruit. Iedereen heeft heerlijk gegeten. Na het ontbijten hebben de kinderen workshops gevolgd en konden zij spulletjes ruilen tijdens de ruilbeurs.

Bedankt lentefeest commissie en hulpouders. Het was een ontzettend gezellig lentefeest!