Landelijke Montessoridag: van harte welkom

Op 21 maart is de Landelijke Montessoridag. Op deze woensdag bent u, maar ook belangstellenden van harte welkom om gedurende lestijd (8:30-12:15 uur) de school te bezoeken. Dus zijn er mensen in uw omgeving die nieuwsgierig zijn naar het Montessori onderwijs…...

Verlofaanvragen

We merken dat het aantal verlofaanvragen stijgt. Het onderwijs kent vele vakanties. Gemiddeld 12 weken per schooljaar. Dit zou u voldoende in staat moeten kunnen stellen om binnen de gestelde vakantieperiode met uw gezin op vakantie te kunnen gaan. In uitzonderlijke...